Published Tuesday , on 17 April 2018, 17:22:46 by Marie Anne Dushimimana

Bamwe mu bagore bakora mu buhinzi bw’indabo, imbuto n’imboga barasaba gufashwa ko umurimo bakora ubateza imbere kandi bakarengerwa n’amategeko agenga umurimo mu Rwanda.

Abanyarwanda bagera kuri 91% ni bo babarizwa mu rwego rw’imirimo itagengwa n’itegeko ry’umurimo mu Rwanda, abenshi muri bo ni abagore kuko ari bo bakora mu buhinzi ngandurarugo n’imirimo yindi iciriritse kugira ngo batunge imiryango yabo.

Ntibazi amategeko abarengera

Theophila Niyibishaka utuye mu Murenge wa Matimba mu Karere ka Nyagatare asarura imiteja mu kigo cya Garden Fresh gihinga imboga n’imbuto mu buryo bwa kinyamwuga. Ni akazi avuga ko kabafatiye runini kuko bahembwa amafaranga menshi ugereranyije n’umuhinzi muri ako gace ukorera amafaranga 700 y’umubyizi.

Agira ati “imbogamizi zonyine duhura na zo twumva ngo hari itegeko rirengera umukozi mu kazi ariko ntitubasha kurimenya. Turashaka ko nk’abagore duharanira kwiteza imbere, tukanamenya itegeko riturengera mu gihe duhuye n’ikibazo mu kazi.”

Alphonsine Murebwayire na we ukora akazi ko gusukura ahasarurirwa imiteja avuga ko aka kazi gakorwamo n’abantu batishoboye biganjemo abagore.

Aka kazi ntikemererwa umugore ufite umwana kubera isuku gasaba nk’uko Murebwayire abitangaza, ati “Hakora umuntu wacukije, ni ibintu tuzi kandi tumenyereye. Imiteja isaba isuku ihagije kandi uwo mwanya wo kujya konsa umuntu akagaruka mu kazi ntiwaboneka. Ubwo niba ari ukutubuza uburenganzira simbizi ariko kubyara twabaye tubiretse, twararinganije urubyaro kugira ngo dukore akazi neza.”

Bahembwa mu ntoki

Niyibishaka avuga ko bahembwa amafaranga 80 ku kilo, akaba ashobora gusarura byibura ibilo 30 ku minsi mu gihe cy’umwero w’imiteja.

Ngo aya mafaranga bayabaha mu ntoki nyuma y’icyumweru bagahita bayakoresha mu gukemura utubazo two mu rugo, bityo kwiteza imbere bikabagora.

Ati “Mu cyifuzo cyacu, mu mafaranga make ashoboka, badufasha bakajya baduhembera kuri banki, kuri konti zoroheje ku kwezi, kugira ngo tubashe kwizigama no kuba twatinyuka gukorana n’ibigo by’imari.”

Murebwayire uhembwa amafaranga 1500 ku munsi avuga ko bitoroshye kubika amafaranga kuko bayafata mu ntoki kandi ari makeya.

Ati ”Ubundi bayaduha ku cyumweru, nta kintu atumarira. Tuyakemuza utubazo two mu rugo kuko aba aje adashyitse. Nk’ubu maze umwaka nkora ntiwambaza ikintu na kimwe ngo nkikwereke. Byibura bayaduhaye ku kwezi yaba ashyitse.”

Gufashwa kwishyira hamwe

Henriette Uwineza ukora mu kigo cy’ubuhinzi bw’indabyo gikorera mu Murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana avuga ko mu mikorere nta kibazo bahura na cyo ngo ahubwo bakeneye ko buri mugore umushahara akorera wamuteza intambwe.

Ati “Ntituyapfusha ubusa, ariko hari ukuntu umuntu akorera umushahara akawukoresha wose ntiyizigamire ngo agire icyo ageraho kirenze ibyo akenera buri munsi. Hari bamwe bafite amatsinda ariko ni bo bake. Dufashijwe gukora nka koperative byadufasha gutera imbere cyane.”

Abagore mu buyobozi ni bake

Marie Chantal Isugi, umuyobozi w’ikigo Garden Fresh gihinga imiteja n’imbuto kikanabijyana ku isoko mpuzamahanga avuga ko 90% by’abakozi bakora mu miteja ari abagore, ariko mu nzego z’ubuyobozi atari ko biri.

Ati “Ni kimwe n’abagore bari mu nzego z’ubuyobozi bw’ibigo mu gihugu cyose, na bo ni bake. Sinibaza ko harimo ikandamizwa kuko iyo myanya irapiganirwa abashoboye bakayijyamo.”

Ngo impamvu abagore biganje muri ubu buhinzi cyane ni uko ari akazi gasaba ubwitonzi no kwihangana, usanga bugirwa cyane n’abagore kurusha abagabo.
Si akazi gasaba imbaraga ku buryo gasaba guterura no kwikorera, usanga abagabo benshi n’iyo bahawe amahirwe yo kukajyamo batakemera nk’uko abagore bakajyamo.

Avuga ko ku bakozi bo hasi biganjemo abagore usanga bafite ikibazo cy’imishahara mitoya, ku buryo nk’iyo bageze igihe cyo kubyara bava mu kazi kuko batabona amafaranga yo kwishyura ababasigaranira abana.

Nta muntu utwara umwana mu kazi, cyane cyane ko kazi harimo ibyabangamira umwana nk’imiti yica udukoko ndetse n’imashini zihinga zishobora guteza impanuka ku bana b’ibitambambuga.

Ati “Ubundi mu by’ukuri abakozi bakagombye guhabwa isaha ya buri munsi yo kuruhuka abonsa bakonsa, ibyo biri mu mategeko agenga abakozi. Baramutse iyo saha batayihabwa byaba ari ibyo gukurikirana kuko uburenganzira bwabo bwaba bubangamirwa.”

Isugi avuga ko bari gukorana n’umuryango Rwanda Women’s Network mu guhugura abakozi kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo ku kazi.

Ati “Ubu tumaze gushyiraho inzego, ntituragera ku masendika ariko dufite inzego z’ubuvugizi bahura bakaganira ku bibazo byabo bakaba bagira n’uburyo babishyikiriza ubuyobozi. Tuzakomeza gufatanya n’abandi bafatanyabikorwa kugira ngo dushobore kumenya ibibazo by’abakozi bityo akazi bakora kabashe kubateza imbere.”

Mary Barikungeli, umuyobozim wa Rwanda Women’s Network avuga ko uyu muryango watangiye igikorwa cyo kureba aho intego ya 5 yo mu ntego z’ikinyejana (SDGS) igeze ishyirwa mu bikorwa.

Ati “Dushaka kugera kuri buri mugore urwego akoramo rwose tukareba niba uburenganzira bwe bwubahirizwa, niba abwumva, niba abamukoresha babwubahiriza, hakarebwa n’amategeko agenga icyo kigo uko ateye. Turibaza niba ibigo bigira politiki igenga uburinganire mu kazi.”

Barikungeli avuga ko abari mu mirimo itagengwa n’itegeko ry’umurimo mu Rwanda abenshi ari abagore baba bari gushaka ubuzima.

Ati “Mbese ako kazi akora yigeze atekereza ko kazamuzamura? Ibyo byose bikeneye ubumenyi kugira ngo yumve ko agomba gutera intambwe akava mu mirimo yo hasi akazamuka hejuru. Tureke kuguma hariya hasi hatatwishe hatanadukijije.”