Published Thursday , on 27 December 2018, 17:18:48 by Iritararenga Dieudonne

Urushako ni kimwe mu cyiciro cy’ubuzima umuntu wese muzima aba agomba kunyuramo, aya mabanga tugiye kubagezaho ni bimwe wagenda witeguye guhura nabyo ku batarashaka cyangwa se bitagakwiye kugutungura ubaye warashatse (Warashinze urugo).

1. Umuntu wese mwashakana ugomba kumenya ko hari aho agira intege nke

Uretse Imana yonyine ni yo itagira intege nke kandi itibeshya mu byo ikora, umuntu wese rero agira imyitwarire y’ubutwari n’ubugwari muri we, aha umuntu mubana cyangwa mwitegura kubana ugomba kumenya ko hari aho agera akaba umunyantege nkeya, igihe cyose uzita ku makosa ye nta kubabarira bizakubera nk’igihu gituma utakongera kubona ibyiza akora.

2. Umuntu agira ahahise habi

Mu buzima tubamo duhura n’ibyiza n’ibibi, kwihangana, kurenzaho, kubabarira no kudacika intege bikaba intwaro yagufasha gukomeza kubaho mu buzima, umunyarwanda ati ’’Uwavuga ay’inzuki ntiyarya ubuki’’, umuntu agira amateka yamuranze atari meza, kandi yamukomerekeje bihagije ku bw’amahirwe Uwiteka akagenda amuhisha ngo ataba igitaramo aho ageze hose, nibwo hari abo binanira bakiyaka ubuzima n’abandi bakomeza kubaho na nyuma yo gushengurwa n’abo bari bubakiyeho, aha abayahuje cyangwa abihanganirana nibo barambana.

Nta muntu uba Malayika, kugarura ibyahise mu ncyuro no kuninurana ni ikosa ryangiza umubano, ibyahise biba byarahise mugomba kubabarirana ubuzima bugakomeza kuko amateka ntiwayahindura.

3. Buri rugo rugira imbogamizi zarwo.

Ubukwe bwose uzabona buriya siko bwahoze bwubakiye ku ndabo z’iroza, ubukwe bwose bwiza buba bwarahuye n’imbogamizi karundura byabaga bimeze nk’itanura ry’umuriro, ababyihanganiranamo nibo bambikana iz’urudashira naho uwumva agakomye akava mu rukundo ahora atunga agatoki abandi agashengurwa no kubona urungano rwakomeje umutsi rushinjagirana ivara nta muvundo kuko baba biyemeje kubabarirana muri byinshi banyuranyemo n’ibyo bagiye kunyuramo.

Urukundo nyakuri rugaragara mu bibazo abakundana bagirana iyo batabinyuranyemo ngo bashwane biyunge, iyo bije babana bamwe bahitamo kwigendera urugo rugahita ruhirima cyangwa wabona ingeso wahishwe itamaje uwawe cyangwa igutamaje bagahitamo kwamburana ubuzima, niba utarashaka haranira kwiyunga na mugenzi wawe koko niba umukunda murwanire urukundo rwanyu kugeza mushagawe n’inshuti n’imiryango, niba warashatse wishiturwa na gato ngo utere rwaserera ongera wibuke ibyo warahiriye ku munsi w’ubukwe.

4. Gushinga urugo ni nko kujya ku rugamba.

Igihe wiyemeje gushinga urugo, kenyera ukomeze uhangane n’umwanzi mu rukundo, uwo nawe ni: Ubujiji, kudasenga, kutababarira, kudakurwa ku ijambo (byo bita gufunga umutwe), gucana inyuma, kurarikira, kugereranya uwo mwashakanye n’abandi, kwicuza, kunena, ubunebwe, agasuzuguro n’ibindi, uba ugomba guhinduka kugira ngo byorohere mugenzi wawe kukwitaho naho iyo ugiye utsindwa na bariya banzi, ahazaza h’urugo haba hakendera.

5. Buri rugo rutandukanye n’urundi

Nta bara ingo zose zihuriyeho, buri rugo rugira ibara ryarwo bijyanye n’uko abiyemeje kurushinga bashaka ko rusa. Ntuzagereranye ubukwe bwawe cyangwa urugo rwawe n’urw’undi wese. Kwirinda guteshwa umutwe n’urugo cyangwa ubukwe ugomba kwiyakira no kwihangana ahubwo ugaharanira gukora cyane ngo ejo habe heza, biba akarusho mufatanyije mugasenyera umugozi umwe.

- Ubutaha tuzabagezaho ibindi bitanu -

Ni inama z’umwanditsi