Published Saturday , on 17 February 2018, 01:45:18 by Christophe Hitayezu

Kuva mu ntangiriro z’uyu mwaka wa 2018, Inteko Nyarwanda y’ururimi n’Umuco (RALC mu mpine y’indimi z’amahanga) yatangiye gahunda yo kwigisha abana ubuvanganzo nyemvugo nyarwanda ibinyujije mu bigo by’amashuri mu rwego rwo kurushaho gutoza abato gukura bakunda ururimi rw’ikinyarwanda by’umwihariko ubu buvanganzo.

Mushikiwase Chantal, umukozi ushinzwe Ubuvanganzo Nyemvugo Nyarwanda n’Ubuvanganzo Nyandiko Nyarwanda muri RALC, yavuze ko iyi gahunda yatangiranye n’uyu mwaka mu rwego rwo guteza imbere ubuvanganzo nyemvugo nyarwanda cyane cyane bahereye mu bana bato.

Mu buvanganzo Nyemvugo Nyarwanda harimo ingeri zitandukanye zirimo ingeri y’ibihozo (indirimbo baririmbiraga abana ngo basinzire ndetse n’abageni bagiye kurushinga), ingeri y’amahigi (indirimbo baririmba bahiga), ingeri y’amasare (indirimbo baririmba baroba) n’izindi.

Kuri uyu wa Gatanu tariki 16 Gashyantare, ubwo twasangaga Mushikiwase Chantal na mugenzi we bari bagiye kuganiriza abana kuri ubu buvanganzo ku Ishuri ryisumbuye ry’abaporoso riri Remera mu mujyi wa Kigali, Madamu Mushikiwase yabwiye NONAHA.com ko RALC yakusanyije ingeri z’ubuvanganzo nyemvugo ndetse n’uwabushaka babumuha, avuga ko mu rwego rwo kubumenyekanisha basanze ari ngombwa kwegera urubyiruko cyane cyane abana mu mashuri.

Yagize ati "Hari abana usanga bavuga ’ikinyafranglais’ bakabigira ururimi rumwe, iki rero ni cyo cy’ibanze cyaatumye tuva mu biro tukegera abana ngo tubereke ibyiza by’ururimi nyarwanda ndetse tubereke ibyiza by’ubuvanganzo nyemvugo nyarwanda"

Mu mashura ane bamaze kugeramo kuva iyi gahunda itangiye, avuga ko abenshi mu bana baba bazi imivugo gusa, nta bundi buvanganzo nyemvugo nyarwanda bazi, gusa hakaba hari gahunda y’uko iki gikorwa kizakomeza mu gihugu hose ndetse hakaba n’isuzuma rigamije kureba niba abana hari ubumenyi basigarana mu bundi buvanganzo nyemvugo nyarwanda bityo bakazakura babuzi kandi babukunda.

Ibihozo byagiraga uruhare rukomeye mu kubaka ingo zikaramba

Adusobanurira urugero mu butumwa bwanyuzwaga mu ngeri y’ibihozo, yagize ati "Umugeni yajyaga gushyingirwa agahozwa, akagirwa inama, akagira impanuro ahabwa na ba nyirasenge na ba nyina wabo, ndetse akagera aho arira bakamuririmbira indirimbo zimurema umutima, zimubwira ziti ’na nyoko yari umugore ariko ntacyo yigeze aba, yarakureze urakura nawe aho ugiye ugiye kuba umubyeyi ubyarire igihugu kandi ube umubyeyi ubereye igihugu’, akigishwa kubaha umuryango asanze, akubaha sebukwe na nyirabukwe, akubaha ba nyirasenge b’umugabo, ba nyina wabo, akubaha baramukazi be ndetse n’abazagenderera urugo, akamenya kwakira abashyitsi".

Gusa avuga ko n’ubu ibihozo bitacitse kuko itorero iyo rimubyiniye mu mihango yo gusaba no gukwa arira rikamubyinira imbyino zo kumuhoza.

Avuga kandi ko ibi bihozo bigira uruhare no mu mibanire y’abashakanye kuko ari byo byanyuzwagamo ubutumwa bwigishaga umukobwa ugiye kurongorwa uko azitwara, akigishwa ko niba habaye ikibazo mu rugo, hari uburyo byanyuzwamo mu bwubahane bigakemuka, bigishirizwagamo kandi ko umugore agomba gukorera urugo, akumva ko urugo rwubatswe n’amaboko ye atapfa kurusenya, kandi ko iyo umugore yubashye umugabo we nawe akamwubaha urugo rwakomeraga.

Uyu mubyeyi avuga ko ikifuzwa ari uko ubu buvanganzo bwakongera kujya bukorwa nka mbere ntibikomeze gukorwa gusa n’amatorero mu bihe byo gusaba no gukwa, ahubwo umukobwa akabikorerwa mbere, uyu muco wo guhanura umukobwa no kumuhoza ukongera ugahabwa agaciro, umukobwa agashyingirwa yiteguye kubaka urugo kandi yiteguye ko n’ikibazo azahura na cyo azafatanya n’uwo bashakanye kugikemura atazihutira kujya mu nkiko gushaka gatanya.

Gusa avuga ko imvugo ya ’Niko zubakwa’ ikunze gukoreshwa atari nziza kuko ikoreshwa igihe umugore yahohotewe yagira uwo atakira nka nyirasenge cyangwa nyina wabo, akamubwira ngo mwana wanjye genda wihangane niko zubakwa, bikaba byatuma ahakura ibibazo byinshi.

Leta iha umwanya n’agaciro ubuvanganzo nyemvugo nyarwanda

Madamu Mushikiwase ashima kandi ko Leta ikomeje guteza imbere ubuvanganzo nyemvugo nyarwanda, aho atanga ingero nko mu kugabira inka muri gahunda ya Girinka, aho haba hateguwe n’umuntu wo kuzivuga amazina, ugasanga ari umuhango unogeye amaso n’amatwi, ndetse no mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorerwe Abatutsi, hari indirimbo abahanzi bakora ndetse n’’imivugo byamagana Jenoside yakorewe Abatutsi, tukaba dushima ko muri gahunda za Leta usanga ubuvanganzo nyemvugo nyarwanda butarasubiye inyuma.