Published Saturday , on 3 June 2017, 20:05:21 by Pacifique Nkurunziza

Abanyamakuru barasabwa gusesengura ibintu byose bagiye kutangaza, ngo kuko iyo bigeze muri rubanda abaturage babifata nk’ivanjiri.

Dr Ndahiro Alfred umwe mu bahaye ikiganiro abanyamakuru
Ibi byavuzwe na Dr Ndahiro Alfred mu kiganiro yahaye abanyamakuru bari mu mahugurwa ku mikoreshereze y’ikinyarwanda. Yasabye abanyamakuru gusesengura no gukurikiza amabwiriza yemewe y’ikinyarwanda kugira ngo hirindwe amakosa yayobya abakurikira cyangwa abasoma ayo makuru baba batangaje.

Yagize ati: ”Abanyamakuru muri abavugabutumwa mukwiye kujya musesengura ikintu cyose mugiye gutangaza, kuko ibitangajwe n’abanyamakuru muri rubanda barabifata bakabimira bunguri nk’ivanjiri, mukwiye rero kwitondera no gusesengura ibyo mugiye gutangaza”.

Dr Ndahiro Alfred yakomeje avuga ko abanyamakuru ari irembo rifunga cyangwa rigafungura ikibi n’ikiza kuri rubanda.

Dr Ndahiro Alfred kandi avuga ko kubakira ku muco nyarwanda n’indangagaciro, ari imwe mu nkingi y’iterambere nkuko byagiye bigaragara mu bindi bihugu.

Yagize ati:”Twagiye tubibona mu bindi bihugu harimo Ubushinwa, Ubuyapani, Ubuhinde byagiye byubakira ubukungu bwabyo ku rurimi n’indangagaciro byabo ndetse byanabafashije gutera imbere natwe rero tugomba kubakira ku muco nyarwanda n’indangagaciro zawo”.

Kugeza ubu abanyamakuru basoje amahugurwa ku mikoreshereze y’ikinyarwanda, barasabwa kugira uruhare mu kwigisha abandi imikoreshereze y’ururimi rw’ikinyarwanda no kudapfa gukoresha amagambo y’izindi ndimi batabanje gutekereza Ijambo mu Kinyarwanda.