Published Sunday , on 26 May 2019, 10:40:09 by Christophe Hitayezu

Minisiteri y’Uburezi (MINEDUC) ifatanyije na Minisiteri y’Ubutegetsi bw’Igihugu n’abandi bafatanyabikorwa bayo bategura Ubukangurambaga bugamije guteza imbere ireme ry’uburezi.

Icyiciro cya gatanu cy’ubu bukangurambaga giteganyijwe gutangira tariki 27 Gicurasi kugera tariki 07 Kamena 2019, bukaba bufite insanganyamatsiko igira iti ′‘’Umwarimu witabira Umurimo, ufite Imyigishirize Inoze, ni Ipfundo ry’Uburezi Bufitite Ireme’’. Ibikorwa by’ubu bukangurambaga bikazagera mu mashuri 900 mu turere twose.

MINEDUC ivuga ko intego y’ubu bukangurambaga ari ukugira inama abayobozi b’ibigo by’amashuri kurushaho gukurikiranira hafi ibikorwa by’imyigire n’imyigishirize mu ishuri, kugira inama abarimu n’abayobozi b’amashuri kudasiba no kudakererwa mu kazi kabo, kugira inama abarimu uburyo bwo gutegura amasomo no kuyigisha bakurikije Integanyanyigisho nshya ishingiye ku bushobozi, kandi bagafata ingamba zo gukumira impamvu zose zatuma abana basiba ishuri, basibira cyangwa bata ishuri.

Ubu bukangurambaga buzarangwa no gusura amashuri, gukora ubugenzuzi mu ishuri ku myigire n’imyigishirize nyuma yaho habeho kujya inama ku bikwiye kunozwa mu kigo cy’ishuri n’inagamba zafatwa.

Ubu bukangurambaga bwitezweho umusaruro ushingiye ku ishyirwa mu bikorwa rinoze ry’integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi, uruhare ry’ubuyobozi bw’’ishuri na mwarimu mu myigire n’imyigishirize inoze, ubwitabire no kudakererwa ku murimo kwa mwarimu birushizeho buganisha myigishirize inoze, kunoza ibijyanye n’isuzumabumenyi ku banyeshuri, kuzamura ubwitabire bw’abanyeshuri no kurwanya guta ishuri, kunoza imikoranire y’ikigo n’ababyeyi hagamijwe kuzamura ireme ry’imyigire n’imyigishrize.

Iyi gahunda izitabirwa n’abakozi ba Minisiteri y’Uburezi n’ibigo biyishamikiyeho, abandi bafatanyabikorwa barimo ba Guverineri, Umuyobozi w’Umujyi wa Kigali, abayobozi b’inzego z’ibanze, abashinzwe uburezi mu turere no mu mirenge, ba nyir’mashuri, abahaharariye Komite rusange z’ababyeyi ku mashuri, abayobozi b’amashuri, Inzego za gisirikare na polisi, inkeragutabara ndetse n’abafashamyumvire.