Published Tuesday , on 27 September 2022, 16:00:54 by Aisha Umukobwa

Bimenyerewe ko benshi mu bana bagiye kwiga mu mashuli yisumbuye boherezwa kwiga baba mu kigo. Hari n’amashuli abanza acumbikira abana, ababyeyi bakabonana na bo gusa umunsi wo gusura ikigo cyagennye cyangwa ku zindi mpamvu zidasanzwe.

Bamwe mu babyeyi bashyigikiye iyi gahunda bavuga ko ituma umwana akura mu bwenge no mu mibanire myiza n’abandi; bigatuma n’igihe umubyeyi amuhaye inshingano runaka mu bihe by’ibiruhuko azikora neza.

Ku rundi ruhande ariko,hari ababyeyi banenga cyane iby’uko umwana yakwiga aba ku ishuli; bakemeza ko bishobora kumuhindura imyitwarire bo badashima ndetse bikaba byanagabanya umubano n’ubusabane hagati yabo n’umwana wiga aba ku ishuli.

Ku wa 25 Nzeli 2022 nibwo umwaka w’amashuli 2022-2023 mu Rwanda watangiye.Birashoboka ko hari abana bacumbikiwe mu bigo bagiye kwigamo, ababyeyi bagasigarana impungenge zitandukanye.

NONAHA.COM yakwegeranyirije bimwe mu byatuma umubyeyi akomeza umubano hagati ye n’umwana wiga aba ku ishuli.

Gutegurana na we ibikoresho by’ishuli: Ubufatanye hagati y’umubyeyi n’umwana mu gukora urutonde rw’ibikenewe no kujyana kubigura byongera ubusabane hagati ya bo; bikarema urwibutso mu bwonko bw’umwana ku buryo iyo ari kwishuli ibikoresho runaka bimwibutsa ibihe mwagiranye igihe mwari muri kubitoranya, agahora agutekereza.

Gusura umwana ku ishuli: Ni byiza ko mu gihe runaka umubyeyi asura umwana ku ishuli kugira ngo baganire amenye ubuzima abayemo.Ibi bifasha umwana kumenya amakuru yo mu rugo adaheruka, umubyeyi na we akamenya imibereho y’umwana ndetse n’ibibazo ashobora kuba ahura na byo,bagafatanya kubishakira igisubizo.

Kuganira n’abarezi: Tubariye ku bihembwe bigize umwaka w’amashuli hano mu Rwanda,umwana amara amezi arenga 9 ku ishuli,mu rugo akahamara amezi 4 gusa.Bivuze ko igihe kinini aba ari kumwe n’abarezi. Ni byiza kuganira n’abarezi b’aho umwana yiga kuko bishobora kugufasha kumumenya kurushaho.

Hari imyitwarire ishobora gufatwa nk’idasanzwe ivumbuka mu mwana bitewe n’uko ageze muri bagenzi be kandi kure y’amabwiriza yo mu rugo iwabo. Kuganira n’abarezi bifasha umubyeyi kumenya bimwe muri byo,byaba ari ibikwiye gukosorwa akabikora ritararenga.

Kumushyigikira muri gahunda ze: N’ubwo muba mutakibana umunsi ku munsi,umubyeyi ukurikije inama twavuze haruguru aba asa n’uzi byinshi ku buzima bw’umwana wiga aba ku ishuli.

Ni byiza kumushyigikira mu mishinga afite ndetse no kumuherekeza mu mpano nshya agenda yivumburamo bitewe n’ubuzima arimo.

Ubushobozi mu mikino inyuranye,imbyino,ubuhanzi ,ubugeni n’ibindi ni impano zikunze kugaragara iyo umwana ageze mu buzima bumuhuza cyane n’urungano rwe.Umubyeyi asabwa kumenya ayo makuru binyuze mu biganiro twavuze haruguru akamushyigikira.

Menyana n’incuti z’umwana: ‘Mbwira uwo mugendana,ndakubwira uwo uri we’. Uyu ni umugani ugana ko umuntu muhorana aba ahuje imico na we.

N’ubwo iteka atari ko bimeze, kuba umubyeyi yamenyana n’incuti z’umwana we bimufasha kumenya umurongo w’ubuzima umwana arimo.Gusabana na bo bituma amenya amakuru menshi y’ibyo bakora bigatuma abasha kurinda umwana we niba ari ngombwa.